English
Rhestru pob cofnod yn ôl:

Casgliad o gyfweliadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2013-14

Rhestru pob cofnod yn ôl:
Chwilio
Chwilio uwch

Cyfweliad ar Hap

VN043 Christine Jane Jones, Pilkingtons Glass, Llanelwy

Roedd Christine wedi gwneud cais am swyddi yn Llundain, ond yn y diwedd, aeth i weithio'n ffatri Pilkington, a oedd yn gyflogwr mawr yn yr ardal, yn 1964. Roedd hi'n glerc yn yr adran werthu, yn gwneud pethau fel ffeilio a theipio, ond doedd hi ddim yn dda am wneud hyn, ac mae'n disgrifio ei hun fel tipyn o 'dog’s body'. Roedd yn lle da i weithio ac roedd y cwmni yn edrych ar ôl y gweithwyr, gan ddarparu cyrtiau tennis a maes criced a chyfleusterau eraill. Roedd yn waith diogel a dim ond ychydig cyn i'r ffatri gau y dechreuon nhw ddileu swyddi. Roedd Christine yn mwynhau gweithio yno. Gadawodd yn y pen draw, yn ol y disgwyl, i gael ei babi cyntaf yn 1971. Roedd yn rhaid, ar y pryd, meddai, i ferched aros yn y tŷ i fagu plant. Pan oedd ei mab yn hŷn, aeth yn ôl i'r gwaith, yn gwneud swyddi rhan amser fel dynes cinio ysgol ac mewn garejys.

Administration