English
Rhestru pob cofnod yn ôl:

Casgliad o gyfweliadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2013-14

Rhestru pob cofnod yn ôl:
Chwilio
Chwilio uwch

Cyfweliad ar Hap

VSE057 Iris Radley, Currans, Caerdydd

Bu Iris yn gweithio yn Ffatri Curran’s fel swydd amser gwyliau haf pan oedd yn 16oed (1956), er bod ei mam yn arswydo oherwydd roedd ei thad ( a fu’n gweithio yn Curran’s yn ystod y rhyfel) yn dweud bod merched ffatri yn gomon dros ben. Roedd y ffatri’n gwneud darnau i danciau - diwydiant trwm. Dwedwyd wrthi am wisgo oferôl a thwrban. Byddai merched y Rhondda yn gwisgo cyrlers dan eu twrbanau. Ei gwaith hi oedd gwirio pa mor syth oedd traciau tanciau (gwaith di-sgil). Eistedd i lawr ond gwaith corfforol iawn. Disgrifia’r job. Jôcs anllad. Cafodd ei chanlyniadau Lefel O (trwy’r Western Mail) pan oedd hi yno. Bu’n pacio rhodenni a rhoi farnais ar labeli hefyd. Stori’r gweithiwr dall a’i gi. Sioc gweithio wythnos mewn llaw. Roedd yn gwisgo menig rwber cryf iawn. Cafodd ei rhybuddio am un dyn a allai ei harasio. Dysgodd lawer yn y ffatri. Yn ddiweddarach aeth yn ei blaen i wneud ei Lefel A a dilyn gyrfa.

Administration