English
Rhestru pob cofnod yn ôl:

Casgliad o gyfweliadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2013-14

Rhestru pob cofnod yn ôl:
Chwilio
Chwilio uwch

Cyfweliad ar Hap

VSW012 Melva Jones, HJ Hargreaves (Pop), Llanelli;Spitfire Factory, Castle Bromwich

Gadawodd Melva yr ysgol yn 14 oed (1938). Adeg y rhyfel aeth hi a’i chwaer i Birmingham – cael 'digs' – gwaith yn ffatri Spitfire. Gweithio oriau mawr – ‘o’r gwaith i’r gwely’. Y bomio a’r ofn. Roedd yn gwneud y 'cogs' a’r sgriwiau fwyaf – darnau o’r adenydd. Amodau gwael y 'digs –bread and dripping' a dim lle i olchi. Gofyn iddynt ganu am eu bod yn Gymry. Stopio’r peiriannau adeg y cyrchoedd awyr. Anfon eu tâl adre. Cymysgu gyda’r Albanwyr. Blwyddyn yno (tua 1940) a chafodd Melva TB. Shrapnel i lygad ei chwaer – colli’i llygad. Shifftiau nos. Bu’n Ysbyty TB Craig y nos. Yna i ffatri bop Hargreaves (c. 1943) – golchi’r poteli a phacio’r 'crates'. Mathau o bop a chreision. Ffatri fach. Melva yn canu gyda band. Gadael oherwydd ei hiechyd.

Administration