English
Rhestru pob cofnod yn ôl:

Casgliad o gyfweliadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2013-14

Rhestru pob cofnod yn ôl:
Chwilio
Chwilio uwch

Cyfweliad ar Hap

VSW054 Evana Lloyd, Hufenfa Bwrdd Marchnata Llaeth, Felinfach

Dechreuodd Evana weithio yn y Ffatri Laeth yn 1971 (tan 1979 ar eni ei mab). Roedd hi eisiau mynd yn athrawes ond cafodd ei mam waith iddi yn labordy’r ffatri. Eto mwynhaodd y gwaith yn profi’r llaeth a’r glanweithdra yno. Roedd gwaith gweinyddol hefyd. Sonia am addasu’r oferôls yn fyr iawn, cael caniatâd i wisgo trowseri, peryglon yr asid, cyrsiau i wella sgiliau, yr ystafell chwaraeon, tynnu coes, y 'spot checks', ffurfio 'guard of honour' mewn priodasau a’r gweithwyr hŷn yn dadol tuag atynt. Gwelodd golli’r gwmnïaeth yn fawr iawn ar ôl gadael.

Administration