English
Rhestru pob cofnod yn ôl:

Casgliad o gyfweliadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2013-14

Rhestru pob cofnod yn ôl:
Chwilio
Chwilio uwch

Cyfweliad ar Hap

VSW060 Joan Gibbon, Fisher Price, Fforestfach;Mettoys, Fforestfach

Ar ôl gadael yr ysgol yn 14 oed, gweithio mewn golchdy, priodi a chael plant, dechreuodd Joan weithio yn rhan amser yn ffatri Fisher Price yn gwneud teganau pren tua 1973. Roeddent ofn y fforman oherwydd os byddai’r peiriannau’n torri byddai hynny’n stopio’r llinell gynhyrchu. Roedd targedau a bonysau yno. Yn y gaeaf roedd hi’n oer iawn ac yn rhy boeth yn yr haf. Symudodd i Mettoys c.1973 pan gaeodd Fisher Price. Gadawodd eto pan gaeodd hon tua 1983.
Mrs Gibbon yn Ffatri Mettoys, 1970au

Administration