English
Rhestru pob cofnod yn ôl:

Casgliad o gyfweliadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2013-14

Rhestru pob cofnod yn ôl:
Chwilio
Chwilio uwch

Cyfweliad ar Hap

VN025 Nesta Davies, Unilateral Capacitors, Wrecsam;Filmcap (Hunts capacitors), Wrecsam;Ffabrigau Johnson, Wrecsam

Ar ôl gadael ysgol, roedd Nesta yn gweithio mewn becws, yn gwneud cacennau eisin a glanhau byrddau ond roedd y cyflog yn wael a bu'n rhaid iddi ddal bws i mewn i Wrecsam. Ar ôl hynny, bu'n gweithio mewn golchdy yn Llangollen, shîts golchi ar gyfer gwestai, ac roedd yn rhaid iddynt godi shîts a'u rhoi yn y rholeri. Roedd yn waith caled iawn ac ni allai ymdopi ac ar ôl tua chwe wythnos clywodd am swydd mewn ffatri yn Llangollen, a oedd yn gwneud blancedi gwlân. Dechreuodd hi yno yn 1946; bu hi dair blynedd yn y ffatri flancedi, ac yna aeth i ffatri gwneud tywelion mislif yn ddwy ar bymtheg. Dywedodd fod y ffatri dywelion mislif a Ffatri Johnson Fabrics ym Marchwiel, sydd bellach yn ystâd ddiwydiannol Wrecsam. Cyfarfu â'i gŵr yn Johnsons Fabrics. Roedd e’n arfer glanhau’r fflwff ar yr gwyddiau a dywedodd merch Nesta, Julie, bod ei thad yn gwneud esgusodion i ddod i lanhau gwŷdd Nesta drwy'r amser, a dywedodd Nesta "Roedd gen i'r gwŷdd glanaf yn y lle." Gweithiodd Nesta mewn nifer o ffatrïoedd yn Wrecsam a'r cyffiniau, gan gynnwys Johnsons, yn gwneud ffabrigau; a Hunts, a oedd yn gwneud unedau ar gyfer offer trydanol, a Unilateral Ceramics. Symudodd ffatrïoedd yn aml am wahanol resymau, ee. ymrwymiadau teuluol neu fwy o arian. Enillodd lawer o brofiad gwaith ac, mewn un ffatri, cododd hi i fod yn 'chargehand'. Mwy na thebyb, cafodd gwaith ffatri effaith ar ei hiechyd a gorffennodd y gwaith hwn yn 1978, yn 47 oed, a bu'n gwneud swyddi eraill wedyn, e.e. glanhau.
Nesta yn gadael y Ffatri Serameg, 1970auNesta wrth y gwŷdd yn Johnsons Fabrics, c.1950

Administration