English
Rhestru pob cofnod yn ôl:

Casgliad o gyfweliadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2013-14

Rhestru pob cofnod yn ôl:
Chwilio
Chwilio uwch

Cyfweliad ar Hap

VSW048 Eira John, Mettoys, Fforestfach

Bu’n rhaid i Eira adael yr ysgol ramadeg oherwydd y rhyfel. Ymunodd hi a’r WAAFs. Yna priododd a chael plant. Dechreuodd yn Mettoys tua 1960 yn pacio yn y warws i ennill arian ychwanegol. Roedd cyfnod y Nadolig yn brysur iawn, a sêls teganau. Nid oedd yn aelod o undeb. Roedd miloedd o fenywod yn y ffatri. Mwynhaodd y cyfeillgarwch yno. Roedd ei gŵr yn rhyw fath o oruchwyliwr yn y ffatri. Gadawodd i weithio yn y DVLA.
Eira a gweithwyr y warws yn Ffatri Mettoys, Abertawe, 1960gauEira a gweithwyr y warws yn Ffatri Mettoys, Abertawe, 1960gau

Administration