English
Rhestru pob cofnod yn ôl:

Casgliad o gyfweliadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2013-14

Rhestru pob cofnod yn ôl:
Chwilio
Chwilio uwch

Cyfweliad ar Hap

VSW040 Ann Harrison, Mettoys, Fforestfach

Aeth Ann i goleg technegol i ddysgu teipio a chafodd waith yn y swyddfa yn Mettoys ond roedd yn teimlo bod merched y swyddfa yn well na hi a symudodd i lawr y ffatri. Roedd yn gwneud ceir James Bond. Roedd ganddi spina biffida ond roedd yn gallu cerdded. Roedd ei mam yn gweithio yno hefyd ac eisiau ei hamddiffyn yn erbyn sylwadau digywilydd pobl eraill. Gwaith ar dasg a helpu pobl eraill. Priododd yn 1967

Administration