English
Rhestru pob cofnod yn ôl:

Casgliad o gyfweliadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2013-14

Rhestru pob cofnod yn ôl:
Chwilio
Chwilio uwch

Cyfweliad ar Hap

VSW024 Di-enw, Slimma-Dewhirst, Wdig

Gadawodd y siaradwraig yr ysgol yn 15 oed (1970) ac aeth i Slimma’s Aberteifi, yn dilyn diwrnod agored yn yr ysgol. Cafodd brawf ar y peiriant gwnïo. Dechreuodd yn gwneud bandiau gwasg ac yna pocedi. Roedd yn rhaid cadw i fyny â’r llinell neu byddai’n effeithio ar dâl pawb. Roedd hi’n araf am ei bod yn llaw-chwith. Roedd yn waith blinedig ac undonog ond crefftus. Bu yno am 33 mlynedd. Roedd y dynion ar y pres yn cael mwy o dâl na’r merched. Yr undeb ac anghydfodau am amodau gwaith. Roedd defnyddio’r peiriant pwythau cloi a’r 'fire-threading' yn waith brwnt. Nid oeddech wedi cymhwyso ar y peiriant tan i chi gael nodwydd trwy’ch bys. Iechyd a Diogelwch. Cofnodi’r gwaith ar docynnau. Roedd ganddi drafferthion clyw a thynnai ei chymorth clyw allan ar lawr y ffatri. Mae ganddi ddisg sy’n dirywio oherwydd eistedd drwy’r dydd. Roedd y Nadolig yn hwyl fawr. Byddai pawb yn ymddwyn yn dda pan ddeuai ymwelwyr o M&S. Roedd yn drist iawn pan gafodd ei diswyddo – mae’n colli mynd i‘r gwaith.

Administration