English
Rhestru pob cofnod yn ôl:

Casgliad o gyfweliadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2013-14

Rhestru pob cofnod yn ôl:
Chwilio
Chwilio uwch

Pori'r cyfweliadau


VSW058 Patricia Prudence White, Ffatri ddillad RSW, Cwmbran;Ffatri Lotery, Casnewydd

Gadawodd Patricia yr ysgol yn 15 oed (c.1951) ac er gobeithio mynd i’r brifysgol roedd angen prentisiaeth ar ei brawd yn lle. Disgrifia sut y cafodd ei mam ei thrin yn annheg yn Redifusion. Roedd stigma mewn gwaith ffatri ond y cyflog yn dda. Roedd Lotery’s yn teilwra iwnifformau. Dilynodd ddosbarth nos mewn gwneud ffrogiau a chynllunio ar yr un pryd. Byddai’n ysgrifennu operas a gwneud croeseiriau i lenwi’i meddwl. Roedd gweithio’r peiriant 'overlocker' yn undonog. Pobl yno o gefndiroedd a galluoedd gwahanol. Darllen gwefusau’n wych a dim cyfrinachau. Cystadleuaeth o ran cynhyrchu rhwng ysmygwyr a rhai ddim yn smygu. Cymhlethdod y system gwaith ar dasg - llawer i’w ddysgu. Strategaethau amser a symud. Symudiadau cynnil yn gwneud y gwaith yn fwy effeithiol. Herio’r rheolwr trwy ganu. Perthynas yr undeb a’r rheolwyr yn wael. Ar ôl cyfnod yn gyrru bws mini, cafodd gynnig swydd yn RSW. Manylion gyrfa: Lotery’s tua 7-8 mlynedd (tua1951-8), tua 6 mis yn Western Biscuits; dychwelyd i Lotery’s (tua.1960-4/5) fel 'machinist' yna hyfforddwraig. Gweithiodd i RSW 1974-78.
Ffrind Patricia White, Jackie,  wrth ei gwaith yn Lotery's, Casnewydd, c.1971

Administration