English
Rhestru pob cofnod yn ôl:

Casgliad o gyfweliadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2013-14

Rhestru pob cofnod yn ôl:
Chwilio
Chwilio uwch

Pori'r cyfweliadau


VSE082 Mary Patricia (Pat) Howells, Dunlop, Rhigos, Stad Hirwaun;Lastex Yarn and Lactron Threads (LYLT), Rhigos, Hirwaun estate

Cofia Pat ei gwaith ar Stad Ddiwydiannol Rhigos a sut yr oedd ei thad yn beiriannydd yn ffatri Dunlop's yno. Gadawodd yr Ysgol yn bymtheg oed i weithio yn Dunlop's hefyd lle'r oedd yn trimio matresi a chlustogau a.y.b. Byddai'n rhoi ei phecyn pai i'w mam. Fel teulu, roeddent yn byw mewn t? a adeiladwyd ar gyfer gweithwyr y stad. Doedd y gweithwyr ddim yn siarad dim ond gweithio, gweithio, gweithio. Yna symudodd i ffatri Lastex Yarns and Lactron Threads (LYLT) - gwell rhagolygon gyrfa. Daeth yn oruchwylwraig ac yna'r fforman Mae'n cofio colli top ei bys yn Dunlop's. Fel goruchwylwraig roedd yn delio a phroblemau personol, e.e. beichiogrwydd. Roedden nhw'n defnyddio llawer o sialc Ffrengig yr oedd yn rhaid ei chwythu oddi ar eu hoferôls. Caent wrando ar y radio am awr y dydd. Clwb Chwaraeon a chymdeithasol - roedden hi'n chwarae pêl-rwyd a gwneud saethyddiaeth. At hyn roedd dramâu yn y cantîn. Roedd cystadleuaeth Miss Dunlop bob blwyddyn. Priododd löwr a gadawodd y ffatri pan oedd yn disgwyl babi.
Gwqeithwyr Dunlop yn y canteen 1950au. Siaradwraig: Pat Howells, ail o'r chwith, arolygyddCystadleuaeth harddwch Dunlop, 1950au - Pat Howells ail o'r ddeMiss Dunlop 1957. Cystadlaeuaeth yng Nghantn Dunlop. Pat Howells 4ydd o'r ddeCystadleuwyr Miss Dunlop 1957. Pat Howells 4ydd o'r chwith

Administration